Çalışma Alanlarımız

Depresyon

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Özgül Fobi

Obsesif-Kompülsif Bozukluk

Panik Bozukluğu

Agorafobi

Sınav Kaygısı

Özgüven Sorunları

Okul Sorunları

İlişki Problemleri

Sağlık Psikolojisi

Kayıp ve Yas

Öfke Problemleri

Duygudurum Sorunları

Yeme Bozuklukları

Sezgisel Yeme

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Uyku Sorunları

Uyum Bozuklukları

Aile İlişkisi Sorunları

Çift İlişkisi Sorunları

Kişisel Farkındalık

Stres Yönetimi