Uzman Klinik Psikolog 

Egenur Bakıner Yücebilgiç

Uzman Klinik Psikolog Egenur Bakıner Yücebilgiç, Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji-psikoloji çift anadal programından yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans dönemi boyunca farklı stajlar yapmıştır.  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikoz servisinde gözlemler yapmış; Ekol Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde oyun terapisi asistanlığı yapmış ve Nadis Eğitim ve Danışmanlık’taki stajı kapsamında Theraplay terapi yöntemi kılavuzunun Türkçe’ye çevrilmesi projesinde yer almıştır.

 

Türk Psikologlar Derneği’nden MMPI, Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi’nin psikanalitik bakış açısıyla yorumlanması eğitimlerini tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Aile Danışmanlığı Sertifikası'na sahiptir. 

 

Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünün yetişkin alt dalında sezgisel yeme üzerine bir ölçeği Türkçe’ye ve Türk kültürüne adapte ettiği teziyle birlikte tamamlamıştır ve uzman klinik psikolog unvanı almıştır. Bu tez çalışması uluslararası bir dergi olan Current Psychology isimli dergide makale olarak yayımlanmıştır ve uluslararası erişime açılmıştır:

 

Sezgisel Yeme Ölçeği-2'nin Türkçe ve Türk Kültürüne Adaptasyonu - Cross-Cultural Adaptation of the Intuitive Eating Scale -2: psychometric evaluation in a sample in Turkey - https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-018-0024-3?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst&utm_source=ArticleAuthorOnlineFirst&utm_medium=email&utm_content=AA_en_06082018&ArticleAuthorOnlineFirst_20181024

 

Aynı zamanda çeviriler de yapan Egenur Bakıner Yücebilgiç’in çevirmiş olduğu Otto Rank ve Sandor Ferenczi’ye ait “Psikanalizin Gelişimi” isimli kitap 2015 yılında Pinhan Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Aynı yayınevine ait ve baskı sürecinde olan Oxford Psikoloji Sözlüğü çevirisinde yer almıştır. 

 

Ağırlıklı olarak psikodinamik yönelimle çalışan fakat bilişsel davranışçı terapi kuramlarına da hakim olan Egenur Bakıner Yücebilgiç danışanının ihtiyacına göre kısa ve uzun dönemli terapi teknikleri kullanmakta, İngilizce terapi yapabilmekte, online psikoterapi seçeneği sunmakta, sezgisel yeme üzerine çalışmalar yapmakta/atölyeler düzenlemekte ve klinik çalışmalarına 2018 Kasım ayında kurucu ortağı olduğu Navis Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde ergen ve yetişkinlerle devam etmektedir. 

Aldığı eğitimler ve uygulayıcısı olduğu psikolojik teknik & testler:​

 

  • EMDR - Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme

  • Bilişsel Davranışçı Terapi​

  • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (TPD)​

  • Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi (Exner Sistemi & Psikanalitik Yönelim)​

  • Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS– III)​

  • TAT